Bộ nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu bao gồm những yếu tố nào?

Mỗi doanh nghiệp muốn phổ biến thương hiệu và tạo ấn tượng tốt cần phải có một cách marketing sáng tạo và thông minh. Một trong những giải pháp mà các công ty hay sử dụng để tăng sức ảnh hưởng chính là tạo ra bộ nhận diện thương hiệu.…

Continue Reading Bộ nhận diện thương hiệu bao gồm những yếu tố nào?

YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA 1 BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Với một bộ logo chất lượng, phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất, quy trình nghiêm ngặt nhất. Sau đây là những yêu cầu cơ bản của một bộ nhận diện mà Cao Minh Gift đã đúc kết được từ kinh nghiệm >5 năm hoạt động trong lĩnh…

Continue Reading YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA 1 BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU