Cao Minh gift - Tài trợ hội báo toàn quốc 2023

Cao Minh gift tài trợ Hội Báo toàn quốc 2023

Bên cạnh sự chuyên nghiệp và quy mô của Hội Báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Văn hóa – Sáng tạo”. Cao Minh gift rất vinh dự khi được góp mặt trong hội nghị quy mô nhất toàn quốc thông qua những…

Continue Reading Cao Minh gift tài trợ Hội Báo toàn quốc 2023